lundi 15 juin 2015

MANKASITRAKA !

Ito ny rohy mirakitra ny serasera an-tranokala rehetra hatramizay (play list). 
Ao avokoa na fanakantoana, na fanehoan-kevitra:
"AOK' IZAY !". Rock'n roll altitude.
Crédit photo: Namana Production, 2015
Mankasitraka eram-po eran-tsaina ireo tapaka – namana - havana nanome voninahitra ny seho natolotray Vahömbey, Sesely & Co sy Milanto ary Sôrameva notontosain’i BEzoro – ingénierie culturelle ny alakamisy 04 jona 2015 tao amin’i TRASS Tsiadana.

Kiranyl de Milanto, lead-guitar, sur la pédale Vox tube.
Crédit photo: Namana Production, 2015
Voaray soa amantsara ny hasina volatsivaky natolotrareo ampahatsorana koa Andriamanitra Fiadanana  hameno avo analinkisa ny kitapo nialàny tany aminareo tsirairay avy.

" Madamabe ", Aria Pro II série limitée.
Crédit photo: Namana Production, 2015.
Faran’izay nahatsiaro tena voakarakaran’ny tomponandraikitra tao amin’i TRASS  izahay mpanakanto koa feno fankasitrahana tokoa noho izany.

Dialogue avec Milanto. Blues session.
Crédit photo: Namana Production, 2015.
Ialàna tsiny etoana ny pitsopitsony tsy nahatomombana ny lafiny ara-peo ankapobeny. Vao miantomboka mamaky lay indray izahay, hany ka somary mbola niambakavàka. Hatsaraina miandàlana izany.

Dialogue avec Sesely. Blues session.
Crédit photo: Namana Production, 2015.
Ankoatra izay, tsy afa-niatrika iny seho iny ny mpiandraikitra manokana ny kirakira feo ho anay. Sendra toe-pahasalamana nananosarotra izy tamin'iny. Efa salama tsara izy ankehitriny.

Blues. Poignant mouth organ.
Crédit photo: Namana Production, 2015.
Santatra ambava rano iny, tompokolahy sy tompokovavy, ny manetsa be mbola ho avy.
Amin’ny manaraka indray ô.

V&V. Sôrameva: " Masoandronao ".
Crédit photo: Namana Production, 2015.
Vahömbey / Sesely  & Co / Milanto / Sôrameva / BEzoro - ingénierie culturelle.

" MANKASITRAKA, TOMPOKO Ô !"

Crédit photo: Namana Production 2015.

jeudi 28 mai 2015

TRASS ! Alakamisy 04 Jona. Amin’ny 8 alina.


Opus LàKALàKA en live !
Sesely & Co !! 


SESELY
Bassiste légendaire - Arrangeur musical

GUEST OF HONOUR


SÔRAMEVA Vahömbey
" Masoandronao "

Hira vaovao !!!“ Salanitra ny ambanilanitra ” Vahömbey & Milanto.
Version Malagasy de “ What a wonderful world ”, Louis Armstrong.


SALANITRA NY AMBANILANITRA

Tontolo mavana, mamony, mamoa.
Rako-pelana avokoa, manimanitra, soa.
Mahafinaritra, ambanilanitra salanitra.

Manga ny avana, botsiaka ny rahona.
Mirana ny andro, tony ny alina.
Mahafinaritra, ambanilanitra salanitra.

Vahandanitra mandokoloko abakabaka.
Maeva sôra jiabijiaby, tsy ankanavakavaka.
Bezoro ! Man’ahoana, salama tompoko ô.
Fo madio ro talilio, mbola tsara, havako ô.

Ajà tamanimane, bey vata ndraike andro agny ê.
Hisy jery mandilatra zaho, hatsilo hatrany hatrany.
Mahafinaritra, ambanilanitra salanitra…
Eny hahafinaritra, salanitra ny ambanilanitra.

Version malagasy de “What a wonderful world” Louis Armstrong.
« Salanitra ny ambanilanitra », texte de Vahömbey.
Antsirabe,
03 mars 2015 à 16 heures pour honorer le souvenir de l’anniversaire de José Rivo RABEARISON (03 mars 1961- Février 1972)

 
MILANTO
Guitar heroe - Blues singer

MATY AMINAO ZAHO , Milanto & Vahömbey :


MIRÔKARÔKA , Vahömbey & Milanto :Hira tranainy


ONGAINA. Album SALANITRA 1999. Milanto & vahömbey:

https://www.youtube.com/watch?v=3WM3E6loBJM&spfreload=10

MANGANA, Album Salanitra 1999. Vahömbey, Milanto,  Sôrameva:


ECCHYMOSE

Quand d’un violoncelle s’écoulent des notes tout en caresses,
Quand d’une guitare torturée surgit une poignante mélodie,
Pour ramoner la mémoire… Pour déterrer des histoires.
De ma litière, je fais ma tanière pour étouffer mes pensées.

Quand dehors, il crachine… Le froid engourdit les carreaux.
Est-ce le ciel qui se déteint ou mon cœur qui se dépeint ?
Des grains de larmes se déversent pour se noyer dans mes yeux.
Renégat de climat ! Que de nuée !! Que de buée !!!

Quand tout, en moi et autour de moi, s’effiloche et se déchire,
Mes doigts lacèrent les murs pour un lambeau de ton ombre.
Pourquoi as-tu choisi l’hiver pour déserter ma chaumière ?
Garde un coin pour mes pensées là où tu es désormais !
Quand d’un violoncelle s’écoulent des notes tout en caresses,
MANGANA

Feon-dokanga moramora mampahatsiaro safosafo.
Toreon-gitara mitaraina, langolango malaindaina.
Mitanisa zava-maro tsy hitako ho tantaraina.
Misakobom-bodofotsy aho, mitoretra, lasa saina… !

Rehefa merika iny ny andro, maha-ngolingoly ny ando,
Tsy haiko intsony na ny foko, na ny lanitra no mihofo !?
Satriko ihany tsy hitomany, hiezaka ho mafy loha !
Nefa ny lanitra ami’zany, malomaloka ka tsss…

Izany rehetra rehetra izany sy izao rehetra rehetra izao…
Mampandrangon-drindrina ahy ny alokao mananihany !
Naninona no dia ririnina no iny ianao vao sahy nandao ?
Ny eritreritro fihinina, ataovy entankelinao.

Feon-dokanga moramora mampahatsiaro safosafo.

Textes et musique: VAHÖMBEY, Album SALANITRA 1999


VAHÖMBEY Youtube Play List :" KIVIRO ", anneau d'oreille du guerrier tandroy
" FARARA ", harmonica diatonique du bluesman

TRASS géolocalisationsamedi 16 mai 2015

TRAFONKENA OME-MAHERY.

Ankasitrahako etoana ireo olona manoratra aty amiko nony mahare ny nandrafetan’ny tarika VAHÖMBEY ilay hira hoe “ FANIRIAKO “ FFPM 39.

F’angà i Vahömbey, hono, Mpino – “ Croyant “ ?

Valiako mazava sady ampahatsorana etoana.
Andriamanitra RAY

Miara-dàlana amin'Andriamanitra RAY mandrakariva aho.

Ny mpanazary dia toa izany avokoa.


Na inona na inona fireham-pinoany sy anarana omeny ara-kolontsaina an’Andriamanitra RAY Ndregnahary, Jehovah, Allah, …
Jesosy Kristy

Zokibeko ankamamiako indrindra JESOSY KRISTY. Te-hanahaka azy lalandava aho. Ary ny faniriako lalina indrindra dia ny hahavita, na ampahany fotsiny aza, izay notanterahany fony izy olona niaina tety an-tany toa antsika.

Safidiko ahy manokana io. Ao am-poko ao no tena tempoliko.

Ny mahafinaritra ahy indrindra dia ny manatrika fotoampivavahana any amin’ny chapelle katolika. Ohatra any amin’ny monastère bénédictin any Mahitsy. Vakiteny dia hira masina ranofotsiny. 

“Communion spirituelle dans le recueillement”.

Tsy vesarina fampideraderam-pahaizan’olombelona ara-tsoratra masina sy toriteny fanitrikitrihana lavareny.
Senseï

Amin'ny maha-mpampianatra Arts martiaux japonais ahy, 43 taona nikatrohana aho izao, dia jery filôzôfika sy teknika fahaiza-miaina andavanandro tatsinanana no mampaharisika ahy.

Ohatra amin'izany ny famolahan-tenako isanandro amin’ny Méditation Zen.

ZANSHIN : vigilance optimale favorisée par une décontraction quasi-totale.

Io no tena ilofosako.
Mahaolona

Amin'ny maha-mpikaroka ahy satria Philosophie no fianarana ambony norantoviko, notovanako Anthropologie ary Ethnomusicologie no tena nifantohako, dia nimatimatesako hatramizay ka hatramizao ny fandalinana ny tena mahaolona malagasy. 

Olombelona = Mitondra tena toa singa mahay mirindra amin’ny voaàry manontolo.

Olombanona = Mankatoa fifanabeazana anivon’ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny mpiray monina ankapobeny.

Olonkendry = Mizatra manefy tena tsy ankiandrandra n'iza n'iza intsony, tsy ankiandriandry n'inon'inona intsony.

OLONA = Mitandrina ny feon’ny fieritreretana koa manatanteraka izany an-tsakany sy an-davany sady ankafaliam-po.

Izay mahatontosa ireo dingana ireo no mahatanteraka ny zotran’ny mahaolona.

Izay mahafehy ny mahaolona dia mahatsapa hoe Andriamanitra RAY no Maha-Olona.
Géomatique

Fanadihadiana mikasika NY VAZIMBA izay loharano nipoirana sady fototrin’ny firenena malagasy no tena ifotorako ankehitriny. Ary anomanako thèse ho atolotro ny Akademia Malagasy.

Fanamarihana goavana

Efa informatiser-na ankehitriny ny tetiandro sy ny sikidy ary ny rohotany. 

Amin’ny fotoana hampety izany dia ho logiciel azon’ny besinimaro kirakiraina toa kindriandriana ny tetiandro sy ny sikidy ary ny rohotany. 

Ho fitaovana fampiasa andavanandro toa ny GPS, ohatra.

Hampigalabona ny antsoina hoe Géomatique ny programmation informatique -n’ny tetiandro sy ny sikidy ary ny rohotany. Toa izany koa ny raokandro.

Ny Géomatique no lafika siantifika fandrafetana fampandrosoana ho an’ny isambatanolona eto anivon’ny firenena. 

Famolahana ny fanontoloana izany !  Hanjary fitaovana fampirijarijàna ny kolontsaina malagasy ny teknolojia vokarin'ny fanontoloana.

Amin’izay fotoana izay, asakasaky ny marivo salosana raha mbola hanasoketa ihany ny fahaizana amam-pahalalàna noraiketina hatry ny vanimpotoam-Bazimba !

Hanasoa ny andavanandron’ny besinimaro io famelomana ara-kolontsaina ny Géomatique io !
Rasavolana

Mizara maimaimpoana ny antsoiko hoe " REVOLUTION VAZIMBA, fascicule de mobilisation " aho ankehitriny. Famintinana ny fahalalàna tratrako hatreto izy io koa ampitaiko amin'ny besinimaro.

Raha sitrakao dia ho ampitaiko any aminao ihany koa izy io, en PDF.

Anoraty mailaka amin'ito adiresy ito aho dia ho valiako avy hatrany ianao raha vao azoko atao:

1. FANIRIAKO :


2. Emission Radio Antsiva.
REVOLUTION VAZIMBA = Tsirim-panantenana ! 3. « La Vie des Maîtres » Baird T. SPALDING

jeudi 7 mai 2015

VAZIMBA MITAKY FANDRIAMPAHALEMANA.

Marobe, efa mila tsy tambo ho isaina, ny fanaonao fahatany faran’izay tsy manjary ataon’ny mpitondra ny Fanjakana Malagasy sasany ankehitriny. Leferina avokoa izay azo leferina. Ary mbola tsofina rano aza izy ireo hampiarina izay mitongilana.

SAINGY !

Saingy ito kosa TSY HO LEFERINAY MIHITSY.


LAVINAY NY FANOMEZANA VAHANA NY KARAZANA SILAMO MAHERY VAIKA ETO AN-TANINDRAZANAY.

Lolohavinay an-tampon’ny loha ny haja atolotray ny rahalahy sy anabavy mpandala ny finoana sy fotopivavahana Silamo. Ny Silamo nahay niara-nonina tamin’ny besinimaro hatramizay ka nahay nifanaja tamin’ireo mpandala finoana hafa nohon’ny an-dry zareo.

Lolohavinay an-tampon’ny loha ny hafatra napetraky ny raiamandrenibe Ralitavaratra, Al Tawarath, isan’ny loharanom-pahendrena amam-pahalalàna maha-Vatomasy an’i Vatomasy.

Ankehitriny kosa ?

Omen’ny fanjakana vahana manokana ve ny fanorenana mosquée amin'arivo isa ?

Omen’ny fanjakana vahana AN-TSOKOSOKO ?

F’angà efa mahafeno ireo mosquée amin'arivo ireo ny havantsika Silamo eto an-toerana ?

Sa omanina ireo amin'arivo ireo anafarana silamo sadasada tsy fanta-pihaviana, na mody atao indray hoe tsy fanta-pihaviana ?

Dia hiazakazaka hitampify ao amin’ireo toeram-baovao ireo ka hihanaka toa ahi-dratsy ry zareo TSIVALAHARA MAHERY VAIKA ?

Hikotrika loza aman'antambo ao amin’ireo toerana ireo mandra-patanjaka azy ireo hanao ratsy toa ny fanaony manerana an’i Afrika, ohatra ?

Inona no loza aman’antambo manapotika ny firenen-kafa fa tsy io Mahery Vaika, Mahery Vaika io !?!

Fa efa maty eritreritra ve ireo mpitondra fanjakana sasany, tompoko ô ?!

Leo ny miaina angà ka hiompy bibidia romotra ao an-tokontany fiririavan’ny ankizy ?

Sa ry zareo mpamahana vola an’ireo Mahery Vaika ireo koa no namaham-bola nahatongavana teo amin’ny fitondram-panjakana koa tsy maintsy tompoina ankehitriny ?

Raha te-hanompo Mahery Vaika ianareo mpitondra fanjakana sasany ireo dia mialà an’i Madagasikara ary tompoy any amin’izay anomponareo azy any ny Mahery Vaikanareo fa tsy aty an-tanindrazanay ! 

Tanim-Bazimba i Madagasikara. Tany manan-jina. Tany fady rà.

Efa tafahoatra izay rà latsaka teto amin’ity tany masina ity izay.

Ho very faty eny amoron-dàlana ho ataon'ny mpandalo fiotàna sy fanariana maloto izay mpitondra fanjakana efa maty eritreritra ka ho rangory fototry ny afo eo !

Omena vahana eto ireo Mahery Vaika ireo dia higorodana eto koa ny tafika tandrefana hamaky ady amin-dry zareo !? 

Ny sarambabem-bahoaka Malagasy tsy manan-tsiny no ho voaporiporitra eto ?

Izany no tadiavin’ireo mpitondra fanjakana efa maty eritreritra ireo ahatongavana ?

Sa efa mpiray tsikombakomba amin’ny fanapotehana an’izao tontolo izao koa ireo mpitondra fanjakana ireo nohon’ny vola efa nohaniny tany amin-dry zareo mpamahana ny Mahery Vaika ?

Dia i Madagasikara no ilingilingiana ho atao sorona ?

Fantatra anie fa vazaha mody miady ny mpanome baiko ny Mahery Vaika sy ny mpanome baiko ny tafika tandrefana ê !

Mpiray tendro ireo ! Mpiray tsikombakomba !! Mpiray petsapetsa !!!

Kitapon-drenimbola iray ihany no mamahana an’ireo: 

Ny tsenan’ny fitaovam-piadiana mpandripaka aina, izay tena fangoronan-karena faratampony ho an’ny maty eritreritra.


Masonandro androany ity ?

Mahitsy ny teny atoraka izay mpitondra fanjakana efa maty eritreritra:

“ AZA MANGARONA VAZIMBA AN-DAVAKA !

RAHA MBOLA TE HO VANON-TARANAKA !! “


AZAFADY.dimanche 12 avril 2015

TSIPAK’OMBALAHY.

Mpitandro aina koa sarotim-pihavanana ny mpanazary. Aleony misoroka toa izay mitsabo. Dieny mbola fotoanany dia atsipiny ny teny. Tsipak’ombalahy. Mahavoa, mahafaty. Tsy mahavoa, mahafanina.

Anjara nofinidy sady natolo-bahoaka ny fitondrana firenena. Saropady. Ary raha andraikitra natolotra, nekena an-tsitrapo ihany koa fa tsy novozonana. Sarobidy.


Raiamandrenin’ny sarambabem-bahoaka, hono, ny mpitondra. Na mibolila aza itandritandremana toa mitaky trosa amin’andriana. Saingy ny anio ho vita ihany fa ny ampitso mila tsinjovina. Koa manao ombay làlana, raondriana, raha hanao teny tsy ankisorona ny mpanazary.


https://www.youtube.com/watch?v=10pUTObgIog

KERE

Nanao reportage ny tena tamin'ny 1991, fony mbola niasa tao amin’ny Radio-Madagasikara. Ny tatitra izay niainana sy hita maso ary nampangotsoka no nananganana dossier nikasika ny KERE tany Atsimo. Ny Programme Alimentaire Mondial no niantoka ny kojakoja nanatontosana io reportage radiophonique io.

Dokotera nomen'ny mponina tany solon'anarana hoe "Rambô" no niandraikitra ny lahasa makadiry ho an'ny PAM tany Ambovombe tamin'izany fotoana izany.

Natolotra nivantana an'Andriamatoa José Bronfman – tomponandraikitrin’ny Banque Mondiale tamin’izany fotoana - sy ny Praiministra Razanamasy io dossier io. Tafajoro ny Opération KERE SOS SUD. Voin-kava mahatratra sy tsipaipaika fa nahavita izay vitany nohon’ny tohivakam-pifanampian’ny nalala-tànana rehetra. Ankasitrahana ampahabe-maso eto avokoa izy ireo.

24 TAONA aty aoriana ! Mbola izao ihany ny zava-misy any Atsimo ! Kere, kere, kere !! Efa antsasa-manilan’ny mponina no tsy mahita arapaka. Efa raketa mena no ifandrohitana. Aza manody izany voatery mihinana voan-draketa mena ! Efa voatery nihinana ny tena, matoa mahalala. Aza manjo izany mahita maso zazakely tazonina aina amin’ny kily laroina tany ravo !


https://www.youtube.com/watch?v=10pUTObgIog

 TAVOZAVOZA

Mitavozavoza loatra avokoa, rehefa tsy mangala-pihinana vary sosoa andovian-jaza madinika, ny ankamaroan’ireo mpitondra ankehitriny eo anoloan'ny fahorian'ny Malagasy. Tsy ambanivolo, tsy antanàn-dehibe !

E koa ity antambo any Betroka ankehitriny ! Efa hatramin’ny 2011 Ingahy D’Gary no nanaitra ny sain’ny be sy ny maro mikasika io fifamonoana any Betroka io. Ankehitriny, vao mainka nihitatra. Mandoza !!

Ràn'olombelona ankehitriny no mijininika mamonto ity tany masina ity. Hanody ny tomponandraikitra isan-tsokajy io fa tsy ho vitavita mora foana. Fady ràn'olombelona ity MADAGASIKARA tanim-bazimba ity ! Indrindra nanomboka tamin'ny 19 febroary lasa teo.

Sao tsy hahadingana ny volana Jolay 2015 eo ireo mpitondra be kabary, mpitaribato vilam-bava ireo ! Efa niainga anie ny " Révolution Vazimba " ê.

Hamaivan’izireo loatra koa ny Hazolava isahiranan’ingahy Théo Rakotovao mikasika ny fandrotehana tsy ampiheverana ny Ala Mikéa. Mitahiry hasina tsy takatrin’ny marivo salosana anie io Ala Mikéa io, rey olona ê. Tsy ho leon’ny tsikalakalam-bola mandrakizay.

Hodian’izireo fanina ihany koa ny fanandevozana mianjady amin’ny tompontanin’i Horombe. Basy no arangarangan’ny mpivovon’ny misoratena ho mpandrafitra tetikasa goavana. Mitahiry ivon-drohotany isan’ny saropady indrindra eto amintsika io faritra io. Iaraha-mahalala izy izay.

Rahoviana ny mpanapaka eto amin’ity firenena ity vao hisaintsaina ny ankibon’ilay antso avon’ingahy Olombelo Ricky mikasika ny Kadasitr’i MADAGASIKARA ? Atsaharo, hoy io olobe io, ny fahazaran-dratsy mamoehatra “ Manjono anaty koveta “.

Sy ny sisa, sns. Rehefa mitsoaka fahoriana hatrany ambanivohitra lavitra andriana ny Malagasy tsy manam-piahy dia mifatratra any amin’ingahy Père Pedro ny ankamaroany. Sa koa io olon’ny fo io no vody fahatra fanilihana ny rihatra ateraky ny fitavozavozan’ny mpitondra fanjakana ?


https://www.youtube.com/watch?v=10pUTObgIog

TSIPAK’OMBALAHY

Teny atsipy izao ho an'ireo mbola itampifiam-panahy ihany, any antsefatsefan'ny fitondram-panjakana any. Efa voaisa ny fotoam-panapahan’izy rehetra rehetra ireo. Na inona haja iamboany, na inona voninahitra isalorany. 

Ary enga anie izireo tsy hampiasa herisetra rehefa kibokiboan'ny marina sy hianjadian'ny rariny. Izay mitonantonana mahalatsa-drà amin'ity tany ity, na mpitondra io na mpanohitra, ifoteran'antambo tsy misy hatakandro.

Tandremo ry mpitondra isan-tsokajiny ny tanjak'izao teny mipàka amin'ny tany aman-danitra izao. Teny iloaka ny vavan’ny vaky lela izao !

Efa niandoha tamin’ny 19 febroary teo ny “ Révolution Vazimba ”. Ary miha-miridana.

Manivana io ny tany. Mikororoka izao ny voaàry. 
Mampodia fanahy avokoa raha mbola mihevi-tena ho mpiankandrefam-baravarana ihany.

Manasa tànana iny Ikaky Ravaho, 
Mpanazary manokan-tena ho an'i MADAGASIKARA.


https://www.youtube.com/watch?v=10pUTObgIog