mardi 13 janvier 2015

Miala any i " LàKALàKA " ! Sava-làlana:

LàKALàKA, rakikira faha-enina notontosain-dry VAHÖMBEY. Tao amin’ny Electric Red Island Studios no namolavolana tanteraka azy io toa an’i TAO izay nialoha azy. An-taona maro no niketrahana an’i LàKALàKA. Ito no rakikira mafonja indrindra novokarin’i Vahömbey izay efa mipi-bolo ankehitriny.

Olon-tsarotiny mikasika ny maha-olona sy ny maha-malagasy i Vahömbey. Miharihary izany ato amin’ito rakikira ito izay mamaky bantsilana ny kitoatoam-pitantanana ara-pôlitika mianjady amin’ny vahoaka Malagasy. Na an-drenivohitra izany na an-tany lavitra andriana. Raiamandreny efa loa-jafy i Vahömbey. Mitandrim-bava toa zokiolona nefa itambesarana adidy. Fitsinjovana ny taranaka faramandimby no antony anitrikitrihany izay tokony ahitsy eo amin’ny fiainam-pirenena.

Araka ny nambarany: 

" Fara-gisitra eran’izao tontolo izao i Madagasikara mikasika ny herinaratra. Kolikoly maharikoriko hatrany an-tampony ka hatraty ampaladia. Valala tangosam-potsiny ny zanabahoaka ianjadian’ny horohoron-jiolahy. Fanjakazakàn-tsakaizan’ny tompomenakely ny ambaratongam-pitantanana. Fahantrana sy fahavoazana isan-tokantrano mampikororosy ny isambatan’olona. Fampiharana lalàna fialofan-jiolahy sy famoretana ny tsy manam-piahy. Mitotongana ny maha-olona, mirefarefa ny maha-malagasy."

Miakoako any anaty hiran’i Vahömbey ny fiantraikan’ireo antambo ireo any am-po tsy miloakan-dRa-Malagasy izay miandrandra ampitso mamiratra mandavantaona. Hoy i Vahömbey eto ampanolorana ito rakikira LàKALàKA ito : 

« Mila risika Ra-Malagasy mba tsy hiraviravy tànana toa very fanahy mbola velona ? Ampiriatiko indray, tompoko, ny fararako ary ho ampanenoiko hampangorintsina ny ati-fanahin’izay ahare azy. Sitrany ahay hanome risika ny tsara sitrapo mba hilofo sy hiroso hatrany. Na inona, na inona ataon’ny mpitondra fanjakana. Manao tsara ry zareo ? Arahaba soa, arahaba tsara. Manao kitoatoa ? Tsy ivadihana ati-doha. Na inona na inona manjo, fadio re, tompoko ô ! Fadio raha mbola velona aina, fadio ny famoizam-po !  ”

Lahatsoratra sy taosary : BEzoro – ingénierie culturelle (BE-ic)

Sary pika : ANDRIANJARA 2015

Crédit photo: ANDRIANJARA 2015

samedi 10 janvier 2015

" FARARAKO "

Crédit photo: ANDRIANJARA 2015

Miarahaba, tompokolahy. Manaja, tompokovavy. Salanitra isika mianakavy.

Ny hevitra, hono, terabary. Miteraka resabe ilay fanambarako ankiharihary hoe “Tsy teny Iavoloha aho androany 09 janoary 2015.” Mankasitraka hatrany anareo havana aman-tsakaiza misahirana mifampikatroka jery noho izany.

Ny hevi-tsy feno, tompoko, manatody ahiahy. Koa rehefa namaky antsipirihany ny voasoratrareo sy nanongilan-tsofina izay voaresakareo mikasika izany aho dia mamelà ahy, azafady indrindra, haneho ireto hevitra telo loha manaraka ireto.

1.      Sarobidy ho ahy ny antsoina hoe “sincérité citoyenne”. Omeko hasina lalandava mihoatra ny antsoina hoe « bienséance politicienne » io « sincérité citoyenne » io. Na olompirenena tsotra ny tenako, na ho anisan’ny mpitondra fanjakana indray andro any.

Samy miaiky ny be sy ny maro hoe mila ovaina ny fanaovana pôlitika eto Madagasikara. Ary amin’ny maha-mpandraharaha pôlitika ny tenako dia io “sincérité citoyenne” io no omeko lenta ambony noho ny “bienséance politicienne”. Indramiko ny teny vahiny ilazako hoe: “J’assume.”

2.      Hatramizay ka hatramizao dia nanefa antsakany sy andavany hatrany ny anjara raharaha sy adidiko aho amin’ny maha-olompirenena ahy. Na iza mpitondra ara-pôlitika teo, na iza, dia nimatimaty hatrany aho nanasoa ny fireneko araka izay tandrify ahy sy voatsirambin’ny tànako.

Ohatra akaiky: nanolokevitra sy nanome tànana tsy ankiato ny fitondrana ankehitriny araka izay masontsokina ananako aho nandritra ny taona 2014 manontolo. Saingy tsy nisy nihaino, tsy nisy nandraharaha. Avonavona sy tosi-bohontànana ary fandrahonana no nasetrin-dry zareo an’ izany. Tsy nampilavo lefona ahy sanatria.

Notohizako hatrany ny fanarenam-pirenena taty amin’ny sehatrin’ny “société civile”. Isan’ireo mpilofo ao amin’ny Sehatra Iombonana ho an'ny Fananantany (SIF) ny tenako. Kitro ifaharan’ny fampandrosoana, tompoko, ny Fananantany. Toa izany koa ny  « Himo structurée », asatanamaro manaradrafitra, izay mifototra amin’ny antsoina hoe « Plein Emploi et Travail Décent » na Asa mendrika ho an'ny besinimaro.

3.      Na anaty fitondram-panjakana aho, na tsia, dia imatimatesako hatrany ny famelomana aina ny fireneko mandrampikimpin’ny masoko. Mila risika Ra-Malagasy mba tsy hiraviravy tànana ka sanatria ho very fanahy mbola velona ?

Ampiriatiko indray, tompoko, ny FARARAKO ary ho ampanenoiko hampangorintsina ny ati-fanahin’izay ahare azy. Sitrany ahay hanome risika ny tsara sitrapo mba hiroso hatrany.

Na inona, na inona ataon’ny mpitondra fanjakana. Manao tsara ry zareo ? Tsara. Manao kitoatoa ? Tsy atao mankarary fo.

FEHINY:

Totovarim-bazimba io, araka ny fitenin’ingahy Olombelo Ricky. Izay tsy mitoto, tsy mihinana. Iarahanay manana io tsangan-kevitra io. Miampy ilay hoe: “Malagasy, manankasy. Madagasikara, manankasintsara.”

Koa ny aina, tompoko, no matezà.

Mankasitraka, tompokolahy. Mankatelina, tompokovavy. Tahian’Andriamanitra isika mianakavy.

RABEARISON Roland Dieu Donné Vahömbey.

Crédit photo: ANDRIANJARA 2015

vendredi 9 janvier 2015

Tsy teny Iavoloha aho androany 09 janoary 2015Miarahaba, tompokolahy. Manaja, tompokovavy. Salanitra isika mianakavy.

Fifampiarahabana ofisialy nohon’ny taombaovao teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha androany 09 janoary 2015. Amin’ny naha-kandidà ahy tamin’ny fifidianana filohampirenena 2013 sady mpanorina ara-panjakana ny antoko pôlitika nasionaly FAnambinana MAdagasikara – FAMà dia anisan’ireo nahazo fanasàna ny tenako.

Koa  mankasitraka eram-po eran-tsaina ny tomponandraikitrin’ny arifenitra, tompoko, nanome hasina izany sata izany. Mahasoàva anareo isan-tokonambaravarana re, tompoko. Mitomboa haja amam-boninahitra.

Saingy ialako tsiny, aoka tsy handiso fihavanana. Ninia tsy nanatrika io lanonana io ny tenako. Fanapahankevitra ankitsim-po tsotra izao.

Antony manokana:

Amin’ny anarako irery ilay fanasàna. Fomba fifanajàna, tompoko, ny miara-dàlana amin’ny andefimandry rehefa lanonana goavana toa io. Nanontany ny arifenitra ny tenako mikasika izany. Saingy izay, hono, no tinapaka. Tsy ifanomezan-tsiny. Fotoan’ny fitsitsiana rahateo izao. Koa naleoko tsy nitonantonana nankany toa tokan-tena satria vidian-kaja, vidiam-boninahitra. Raha ny vola no maha-rangahy,… Mandeha roa, tompoko, sahalain’olombelona.

Antony iraisana amin’ny valala be mandry:

Hatramin’izao fotoana anoratako izao dia diso fanantenana tanteraka aho mikasika ny fitantanana ny rafi-panjakana malagasy. Te-hampiharihary aho fa tsy manan-tendro iraisana velively amin-dry zareo mpitondra fanjakana manoloana izao fahoriana mianjady amin’ny fireneko izao.

Tsy ivarotana saka be loha na itantarana atsanga tsy aman’orana aho mikasika ny anton’izany. Nandaniako ron-doha am-polo taona sy vola aman-karena tsitokotsiforohana ny famelomana aina firenena koa tsy ampideràna izay taim-by aho mikasika an’izany. Fara-faharatsiny diso paikady ry zareo mpitondra na tena manaotao fahatany tsotra izao matoa milentika ankehitriny i Madagasikara. Taona iray manontolo anie izao ry zareo no tompon’ny fanapahana ara-panjakana, tompokolahy sy tompokovavy !

-          Fara-gisitra eran’izao tontolo izao i Madagasikara mikasika ny herinaratra
-          Kolikoly maharikoriko hatrany an-tampony ka hatraty ampaladia
-          Valala tangosam-potsiny ny zanabahoaka ianjadian’ny horohoron-jiolahy
-          Fanjakazakàn-tsakaizan’ny tompomenakely ny ambaratongam-pitantanana
-          Fahantrana sy fahavoazana isan-tokantrano mampikororoso ny isambatan’olona
-          Fampiharana lalàna natao ialofan-jiolahy sy amoretana ny tsy manam-piahy
-          Mitotongana ny maha-olona, mirefarefa ny maha-malagasy
-          Sy ny sisa, sy ny sisa tsy ary ho voatanisa !

Vaovao ity ny taona. Izaho rahateo olo-malain-tsiasia. Sady raim-pianakaviana efa loa-jafy. Koa fatra-mpandàla fihavanana sy mankatoa raiamandreny.

Amin’izao fiandohan’ny taona 2015 izao, mirary fanapahana feno tsy ladian-tsakatsakana ho an’ny Filohampirenena voafidim-bahoaka. Handidy, ahadidy anie. Hanapaka, ahatapaka. Handrasa, aharasa. Hialoha azy anie ny faharisihana ary hanjohy azy anie ny fahombiazana.

Ho velombolo anie ny taranaka faramandimbin’ny vahoaka malagasy eo ambany fiahian’ny Filohampirenena izay iladiladiako amin’Andriamanitra mba ho sesefany fahendrena.

Mankasitraka, tompokolahy. Mankatelina, tompokovavy. Tahian’Andriamanitra isika mianakavy.RABEARISON Roland Dieu Donné Vahömbey.


mercredi 7 janvier 2015

Opus LàKALàKA, compte-rendu d'étape.

Electric Red Island Studios: enregistrement, mixage et mastering. Travaux en cours de finition.

BEzoro - ingénierie culturelle: photographie et graphisme. Travaux en cours de finition.
Première série de photos officielles.

Crédit photo: ANDRIANJARA 2015

Crédit photo: ANDRIANJARA 2015
MILANTO, VAHöMBEY et SESELY
Les trois piliers de l'opus LàKALàKA


(A suivre)

lundi 29 décembre 2014

Hoy Ikaky Ravaho:

" Miarahaba, tompokolahy. Manaja, tompokovavy. Salanitra isika mianakavy.

Hiloa-bava anoloan’ny ambanilanitra koa manao ombay làlana, re tompoko ô. Mipi-bolo no sola saingy faralahin’olona koa manao azafady.

Nampitsakoahana an-dRaMalagasy ny taona 2014. Navariny any avokoa ny disadisa aman-tsiasia. 

2015

Ny olo-marina mpandadilady rariny hiavosa isa, hiha-velon-driaria.

Alavirim-parofy isika mianakavy. Fo feno fitiavana no mitrotro ny ho avy. 

Tondra-dronono ny isan-dovia, iririavan-tantely ny isan-tokonana.

Soàva tsarà fihavanana amin’ny anjely ê. Na mamatonalina na tataovovonana.

Matezà rohitina ny aina ifanambinana hamamiana amin’ny olon-tiana.

Koa ny fafy rano ho an’ny Firenena, tso-drano haharanitra ny ambanilanitra.

Mankasitraka, tompokolahy. Mankatelina, tompokovavy.

Tahian’Andriamanitra isika mianakavy."


Ikaky Ravaho.


mardi 23 décembre 2014

Pré-communication # 07. « Faniriako »


«  Dieu mon Père,
je suis libre avec la grande lumière de ton Esprit.
Ton sceau est placé sur mon front, j’accepte.
Je tiens ta lumière haute, Dieu mon Père.
A nouveau, j’accepte.   »

Baird T. SPALDING, La Vie des Maîtres, Col. J’ai lu, Ed. Robert Laffont, 1972, p. 312


Pour clore l’opus LàKALàKA : « Faniriako ». Fihirana Fanampiny Protestanta Malagasy, n° 39. 

J’ai découvert ce tube des nouveaux cantiques protestants lors de la crise de 2002 lorsque je travaillais à l’antenne de Radio-Mada FM 100.6 mhz. Depuis, j’ai toujours rêvé de l’interpréter. Dieu merci, désormais c’est fait.

Comme Salomon envers Dieu notre Père, ma seule requête est la sagesse. Uniquement la sagesse.

Mesdames et messieurs, pour toute l’année 2015, mes meilleurs vœux d’amour et de paix, de bonheur et de prospérité, d’abondance et de santé.

Dieu veille sur chaque foyer.

Chapô « Faniriako » :

« Père,
Mon désir, si tu le veux bien,
Mon désir est d’hériter du ciel dès sur terre
Comme tout un chacun.
Et que tous ceux qui croient en Toi
Puissent aussi hériter avec moi. »

Texte « Faniriako » :

Ray ô ! Mba faniriako raha toa ka sitrakao
Ny handova lanitra dieny ety an-tany
Kanefa tsy izaho irery, f’ireo izay mino anao
Hiaraka amiko hatrany hatrany

REF:

Endrey ny fiainanay
Anilan-dray, ny Tompo iray, fanahy iray
Iraisana avokoa ireo asa soa
Iray ny fo, iray ny loha
Ray ô ?! Nahoana moa ê, raha atomboka anio.


Ray ô ! Mba faniriako raha toa ka sitrakao
Ny ho zanaka manoa feno fahendrena
Hilofo hatrany koa hamita ireo asanao
Ka tsy hirehareha fa hanetry tena

REF:

Endrey ny fiainanay
Anilan-dray, ny Tompo iray, fanahy iray
Iraisana avokoa ireo asa soa
Iray ny fo, iray ny loha
Ray ô ?! Nahoana moa ê, raha atomboka anio.

Auteur-Compositeur: Pasteur RAHAGALAHY, Fihirana Fanampiny 39

En témoignage de ma plus profonde reconnaissance au Pasteur RAHAGALAHY. 

« FANIRIAKO », son chef d’œuvre, m’a remis sur la voie de la plus belle foi qui soit. Celle du CHRIST en moi.

Pré-communication # 06 « Masoandronao »« Apprenons à redécouvrir. Puis, à aligner. Et enfin, à harmoniser nos 7 chakras principaux.

Pour nous familiariser, un jour, avec la Lumière Blanche.

Là, s’enfouit l’invite discrète de ce titre « Masoandronao ».

 Ton soleil. »

 Nous jouissons chaque jour des bienfaits du soleil. Vivifiant aux aurores, majestueux au zénith et affectueux au couchant. De lui émane la meilleure énergie de la vie. En nous aussi, se tapit un autre soleil, un trésor de merveilles. Oui, chacun dispose de son propre soleil en lui. Pensons-y. Et voyons combien rayonnera notre ressenti en harmonie avec la Vie. Que du bonheur !

Chapô « Masoandronao » :

Toi qui promènes ta peine, qui t’attaches à un passé plein de regrets.
Ressaisis-toi, s’il te plaît, et laisse les ombres s’en aller.
Ton soleil veut briller en toi pour te montrer la voie.
Vois combien il est impatient de te partager sa joie.
Je t’en prie, il est temps. Va dans la joie. Va !...
Et que la paix soit avec toi ! »

Texte « Masoandronao » :

Ianao malomaloka endrika iny
Voarohy, voagàdra,
Voafonjan’ny fahiny.
Anatinao ao midràdradràdra
Te-hiloaka, hipoaka, hitraotra.
Ianao te-hiroso, te-hivoatra

Ianao malomaloka endrika iny
Voarohy, voagàdra,
Voafonjan’ny fahiny
Anatinao ao midràdradràdra
Te-hiloaka, hipoaka, hitraotra
Ario  izay lasa mpitroka ron-doha
Tsofy rano, aza manganohano
Isaory, ilaozy, idiviro ny taloha
Avalony avokoa

 Ny masoandronao anio
 Zahao, diniho
Miantso anao hoe:
Andao !
 Harena sesehena
 Io miandry io
 Miandry ho jerena
 Raiso, rombao, alao
 Ento ho anao, ho anjaranao

Mason’andro anio
Masoandronao
Anjara masoandronao

Ho anao malomaloka endrika iny
Fahiny.

Auteur-Compositeur: VAHÖMBEY. Antsirabe, dimanche 27 juillet  2014 à 16 h.