samedi 10 octobre 2015

MPIANADY VAZIMBA # 02

Araka ny tetiandro vazimba vakiantety, mandany ny adizaoza maro anaka – mahabotrabotra taranaka isika io. Higadona amin’ny herinandro fiasana ho avy io ny volana asorotany. Malaza ho vintan’antitra izy io. Tsy ny vokivoky taona ihany no tiana ambara fa ny anti-panahy indrindra indrindra.


Ny antsoina eto hoe anti-panahy dia ireo mikolokolo fahendrena. Ireo izay mahavàtra mihaino ny feon’ny fieritreretany ka mandrary ny tontolom-piainany arak’izay. Ireo izay mandalina hatrany ny Dharma-ny ka  mahatandro ny Karma-ny araka izay. Zahao lahakevitra RANIRANY # 01.

1. ASOROTANY

Araka izany anarany izany, mampifantoka amin’ny tany izy io. Tsy ny tany diavina fotsiny, fa ny tany amin’ny mahavadiben-Janahary azy mihitsy. Tsy ny tany fivelomana fotsiny, fa ny tany amin’ny maha-filevonan-tavony azy, maha-fihintsanan'ny nofo aman-taolana azy.

Andron-drazana izy. Fanorenana fasandrazana. Ny tany no mpitahiry ny lasa sy dila ary fahagola manontolo raha ny lanitra no sompitrin’ny faravody andro rahatrizay.

Ny mpikobana eritreritra ihany no mety sahiraniny satria mpamoha fotamandry izy. Mpampihalohalo avelo. Mpamongatra lolo. Mpampihaohao angatra.

Saingy tsy manan-kahiahiana velively izay madio fo. Koa alamino ny saina. Raha misy mampiahotra, aza avela mampitahotra. Diovy malaky ny fo dia aza ivadihana ati-doha. Aza avela ho trà-maraina ny hatezerana androany. Aza avela haningom-po izay alahelo namelovelo. Ario, tsofy rano hivarina an-driaka, ho danihan-dohataona ka ho oram-batravàtra hamelombelona aina raha fahavaratra.

Vanim-potoana fifamelàna ny asorotany. Fandrariàm-pihavanana. Fihavanana amin’ny tena, voalohany indrindra. Fady kobay an-kelika ny asorotany. Izay no maha-vintambazimba azy. Maha-tso-po amam-panahy. Mampihiratra ny soa. Koa soavà tsarà avokoa !

2. ZAVA-MISY

Efa be loatra ny diky nifamorihana naroso tanaty lovia ankosobolamena nifanaovan’ny samy mihambo ho firenena matanjaka koa e ‘ty fifamaliam-paty ifanaovany any Moyen-Orient. Samy mpanara-baovao isika mianakavy koa aleo iaraha-mahita eo izay fizotrany.

Ny ao Afrika Afovoany ao moa dia maha-ontsa tanteraka. Aza manody ny ambany vaohon’ny mena sofina mifandrombatra tombon-tsoa amin’ny kelimaso. Miampy ny ataon’ny tavaratra izay manandevo ny mainty efa anjato-taonany. Hatramizao mbola disahiny antampon-doha dia rakodrakofany karazana anarana foto-pivavahana.

Asainy mifamono an-trano. Aholany vetavetainy ny vehivavy. Rotika ny fiarahamonina nentim-paharazana.

Aleo hanao ihany ! Siasia ny an'ny olombelona fa ny fanapahana an’Andriamanitra.

Ny eto an-tanindrazana, tsy nahafehy ràn’olombelona tsy ho latsaka an-tany ity fitondrana ity. Tsy ambonivohitra, tsy ambany ravinahitra, tsy anaty akata ! Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina. Ny havoretran’izay natao no mampalaky ny fifoterany.

Aleo tsofina rano dia iafenana andamosin-tolàna. Aleo samy hijinja izay nafafiny. Izay rivotra, ho tadio. Izay voa tsara, ho ambim-bava manototra sompitra.

3. KàKAKàKAM-BAZIMBA

Asorotany io hitsidika io !

Ho hita eo, iza no handavaka ny tany ilevenany. Ny mpitondra fanjakana malagasy ankehitriny voasokajy anatin’izany. Voafaoka ao koa ny mpitantàm-panjakanan-drenikelimalala. Nobedainy anterivay manta i Juan de Nova. Mahasoàva azy. Mikàkakàka hatramin’ny vazimba !

Nikabary niezinezina nanoloana ny seza sy latabatrin’ ny ONU ny filohampirenena Malagasy. Poakaty lavareny toa ny mahazatra. Tsy nisy indraim-bava nikasika ny Iles Eparses. Miakoàko ny kàkakàkam-bazimba !!

Misy euro be dia be, hono, omen-drenikelimalala atao tsipaipaika. Tolorany faribodin’ny kaopy ra-Fanjakana dia nofahony ny siniben-drano. Kàkakàkam-bazimba !

Tsy ampilaharana “ visa” izay hitsidipahitra any amin-drenikelimalala. Fidasiany kosa ny minisiteran’ny tetibola malagasy. Kàkakàkam-bazimba !

Aok’izay sao mahatapa-tsinay. Maty aho Jirama-keliko. Sns.

Mmmhhh… Asorotany ! Asorotanim-bazimba.

Mmmhhh...!

4. VARY SY TSIPARIFARY

Ny mpikirakira pôlitikam-pahefana no ohirin’ito lahakevitra ito fa tsy ny sarambabem-bahoaka. Ry Rajaonarimampianina ve no manao ny ataony dia isika no ho menatra amin’i Madagasikara ? Fitondrana miserana ihany ny an’ireo.

Ry Hollande ve no manao ny ataony dia ny sarambabem-bahoaka frantsay no ho jerena vilana ? Sasanangy samy manana ny azy ireo.

Roa ny sokajy fototra. Andaniny, ny mpitantam-panjakana. Ankilany, ny sarambabem-bahoaka. Aleo ireo hiavaka hatrany. Isika rehetra mamaky izao lahakevitra izao, sarambabem-bahoaka avokoa. N’inon’inona fihodirantsika. Na iza, na iza firenentsika.

Mialoha ny hitsinjovana ireo izay mampandika izao lahakevitra izao dia ireto misy torohay fototra. Anjaran’ny tsirairay no mandray izay tandrifiny. Ny Iles Eparses, ara-drohotanimbazimba :

Tromelin: Vody Alahamady
Europa: Vody Adimizana
Bassas de India: Vava Alakarabo
Juan de Nova: Mason’Alakaosy
Les Glorieuses : Vava Alohotsy

5. MISEHO MASOANDRO

Mizotra soa aman-tsara ny tetipanoron’ny anjely mikasika an’i Madagasikara. Manamari-toerana ny Revolisiona Vazimba. Miha-mavitrika ny solofo dimbin’ny ala. Miseho masoandro ny zanak' antitra. Ela ny ela.

Miala tsiny, miala fondro, manao salohy fito, tompoko. Hanonona anarana, azafady indrindra. Rabedaoro Eris no tompon’ny sori-kevitra ho aroso manaraka izao. Niniany natao tamin’ny teny frantsay izy io. Ho an-draMalagasy mpifehy lôjikam-bazaha. Ho an’ny tapaka sy namana ary havana izay havanana kokoa amin’io fitenimpirenena io. Mafonja dia mafonja ny voalazany ato:

Saturne est en sagittaire, c’est pour 2 ans environ, Madagascar étant sagittaire, 2015-2016-2017 seront très importantes pour notre pays. Surtout 2015/2016, car on a un trigone saturne Uranus. Donc, construction et rénovation. Par la révolution si saturne bloque, si l’ancien système persiste alors que de nouvelles idées émergent. Si rien ne se passe d’ici 2016, en termes de réels changements, 2017 sera sanglante car alors ce sera Saturne qui mènera la danse. Les Malagasy n’ont jamais été fans de structures rigides, on est plus dans le mora mora. C’est bon et pas bon. En tout cas, saturne = discipline ! Uranus = révolution ! Rénovation, mot d ordre donc pour nous, depuis peu ! Changement, aller au-delà des frontières connues ! Dépasser les schémas anciens ! Oser! Vouloir !

Nos lois, tribunaux, églises, institutions touristiques et relations internationales seront fortement concernés. Ce sont ces domaines qu’il faudra particulièrement observer. Mais uranus étant en bélier, il faudra aussi s’attendre à des changements importants dans l’informatisation du pays. Uranus a mis à mal nos forces de l’ordre, mais ces problèmes vont s’arrêter d’ici un an quand Uranus quittera le bélier, d’ici 2 ans »

Telo no hany fanamarihana atovon’ny mpanoratra ireo voalazan-d Rabedaoro Eris ireo.

a- Mifandraisa mivantana aminy izay liana amin’ny fanampim-panazavana. Ireto misy rohy :


b- Mpirahalahy miara-mianala efa 20 taona mahery izahay. Mifampizara ny manta sy ny masaka ara-pikarohana ny maha-Olona sy ny maha-Malagasy. Lavitra anay ny hiziriziry ho mpahalala. Arakaraka ny irosoana amin’ny fikarohana no ahatsapana hoe tena mbola tsy mahay n’inon’inona.

d- Aleo hiharihary mazava. Andriamanitra Ray Mpaàry irery ihany no tompon’ny ampitso. Fomban’olombelona ny mandinika izay ametrahan’ny tongony. Miankina amin-draolombelona mivantana ny ankehitrininy sy ny ho aviny. Ny vinavina fisahirananay mbamin-dry Rabedaoro Eris dia zàra raha mahatràtra ny 50 % no mety ho fihàrany.

Izay no azo ambara ampanetren-tena. Eo ampelan-tànantsika tsirairay avy ny ho avintsika mianakavy.

Tsy mandraharàha isika ? Ny eo ihany no eo.

Mitsikombakomba amin’ny tsivalahara isika ? Hangidy fara ny zava-hisy.

Miara-manatanteraka ny Revolisiona Vazimba isika ? Velona ny fanantenana.

Raha mampifandipatra izao resaka izao, ny teniko ariana. Izaho kosa, tsinjovy mandeha satria havanareo.

Samia tena Andriamanitra.


Z A N S H I N

Raha malina, mifehy hazo tokana.

mardi 6 octobre 2015

RANIRANY # 01

Fahendrena, hono.

Araka ny fahendrena tatsinanana, misy ny atao hoe Karma sy Dharma.


Ny Karma

Izay tsara sy izay ratsy atao, miampy izay tsinontsinona atao. Mifatratra ao anaty vata avokoa ireo. Mihànaka, miramaràma manenika ny voaàry manontolo. Ary rehefa mitampody hatrany dia miàbo zato, arivo, analin-kisa heny.  Migorodana eo amin’ny fototra niaingàny. Na ny tsara. Na ny ratsy. Ny tsinontsinona natao ihany koa. Malaza manaraka hatrany ankoatran’ny fahafatesana io Karma io.

Ny Dharma

Raha fihazina, azo tsorina amin’ireto fanontaniana ireto. “ Iza aho ? Avy aiza ? Ndeha ho aiza ? ”. Ho an’ny mpandalina, hasim-panahy tsy hita pesipesenina no fonosin’io Dharma io. Ireo fanontaniana miisa telo ireo ihany no asongadintsika etoana.

Ny fandalinana ny hoe: “ Iza aho ? Avy aiza ? Ndeha ho aiza ? ” no manampy itantànana ny Karma.

Ahafantarana izay TSY TOKONY atao.

Ahalalàna izay TOKONY atao, aiza sy oviana.

Manampy hifehy ny antsoina hoe fahendrena izany. Azo tovànana ilay hoe: 

“ Izay tiako atao amiko, ataoko ho an’ny hafa. 
Izay tsy tiako atao amiko, tsy ataoko ho an’ny hafa.”

Tsongoina fon’ny olona, ...

Araka ny mythe d’Er le pamphylien izay notaterin’i Platon 427 – 347 talohan’i J.K

samy manana anton-dia ety ambonin’ny tany isika olombelona. Enti-manatanteraka izany, nifidy izay toerana nahaterahantsika. Nifantina hatramin’ny ray aman-dreny niteraka antsika.

Nifidy ho olombelona aho. Nifidy ho Malagasy. Nifidy ny hivoatra ho olona. Nifidy hanampy ny olombelona hivoatra ho olona.

Anjara raharahako avokoa izay tandrify ahy eny an-dàlako. Mampalaina ahy ny mihanona amin’ny tany malemy fanorenam-pangady iadivan’ny besinimaro.
Enjehin’ny eritreritro aho raha vao mody fanina eo anoloan’izay tojo ahy. 
Fanabeazana nomen-dray aman-dreniko ahy izany.

Mampananosarotra ny manao ny tsara.
Mamparisidrisika ny manao ny ratsy.
Mampiadankadàm-poana ny mijery fotsiny.

Tsongoina fon’ny tena.

Fantatro izay mihatra atsy Centrafrique. Loza !


Atsy Congo. Antambo !!


Toa izao ny eto Madagasikara. Misoritra ho loza aman’antambo.


Mifandraika amin’ny Dharma-ko ireo matoa tonga hatreto an-databatro. Manery ahy hisaintsaina izay ho ataoko. Telo ny safidiko.

1. Tandrovako amin’ireo loza aman’antambo ireo ny fireneko. Hiantsoroka aho. Masina ny tany mitahiry ny tavoniko. Arovako ny taniko.

2. Hodiako fanina. “ ‘Zaho koa handraharàha ? Tsy aferako ‘zany ! Ny ato an-tranoko aza efa manahirana ahy.”

3. Hiray tsikombakomba amin’ny mpanjakazàka aho. Vao misy kitapo latsaka eo dia bedaiko. ‘Zay mi-bizina ihany no akamako. Any no misy ny tàtaka.
“Te-hitovy am’là koa ‘zaho !”

Fehiny

Inona no ho ataoko ?

… Ho an’ny Karma-ko.

Fanamarihana: ohatra anatin’ny zato amby arivo ireo natsidika ireo.

RANIRANY.

jeudi 1 octobre 2015

MPIANADY VAZIMBA # 01

1. FIRENENA “MATANJAKA”

Mananontanona ny Ady Lehibe Fahatelo. Zahao izay rohy mifanandrify amin’izay.

Mikoropaka ny mpitondra fanjakana nihambo ho mpibaiko izao tontolo izao hatramizay.

Andaniny:

Ny Eoropeanina ifoteran’ny pôlitikany tao Moyen-Orient efa ampolotaona. Io fa totoran’ny mpitsoam-ponenana isisihan’ny djihadista mahery vaika. Tafiditry ny biby rangôty ao am-pisoko. Madiva hirefotra ny lamim-piarahamoniny. Hatrao anatiny !

Ny Amerikana, lalaovin’ny sionista, doran’ny afo natsangany. Ry zareo no namorona sy namahana ny djihadista mahery vaika mba ifehezan’ny dolara ny tontolo famokarana solika. Mpiray tsikombakomba aminy ny pétromonarchie: Arabie Saoudite sy Quatar. Sangodim-panina ny demokrasia tandrefana. Vao mitady hanilika ny zioga tandrefana dia vizatiny: Kadhafi, Saddam Hussein, … Izao i Bachar El Assad.


Ankilany:

Mirongatra i Poutine ! Mampirefotra tafondro. Araho ny vaovao mikasika an’i Syrie sy Moyen Orient. Ny ziogan’ny dolara sy ny petro-dolara io mampitrifana azy io. Toa izany koa i Chine, mpiara-mianàla amin’i Russie.

Vanja midonaka koa ny ao atsimo atsinanan’i Asie. Mifandrafy ao amin’io faritra io ny Sinoa sy ny Amerikana. Mifampila vaniny ny Sinoa sy ny Japoney. Mifampiandry ankendri-tohana ny koreana tavaratra sy ny Koreana tatsimo.

Fehiny:

Manozongozona ny zioga pôlitika sy ekonomika ihorenan’ny dolara izay firenena leo fanandevozana. Manohitra imaso imaso !

Io koa ny euro fa mibàbaka !! Mandroso maty raibe, mihemotra maty renibe. Midongizina ! Sesi-boletra sisa ataon’ny fanjakan-drenikelimalala. Afa-baraka, mamo toaka hatreny an-kabary imasom-bahoka.

Ireo ry zareo mpibaiko ny antsoina hoe Firaisambe Iraisam-pirenena ! Ireo ry zareo mpitantana kitapom-bola iraisam-pirenena !! Miha-rava tokantrano !!!


2. FIRENENA « MAREFO »

Ifoteràn-tody ny firenena “matanjaka”. Rempotra ry mpanjakazàka. Koa inona no andrandraina amin’ireo ? Famatsiam-bola !?! 

Kotobekibo fohy fisainana ny mpitondra malagasy.
Vava takiky hatramin-draMalagasy.

Zahao ny mitranga ao RCA ankehitriny. Rotehin-drenikelimalala ara-pôlitika ny vahoakany. Tsentsefina ny diamondra ankibon’ny taniny. Mangozohozo koa i Congo. Voretra fanao ny any Burkina Faso. Ary aza manody ny mitranga ao Yemen.

Ary i Madagasikara, tanim-bazimba ? 

Manoloana ny antambo manambana, ireto no kilema:

- Tokonan’ny Ranomasimbe Indianina. Géostratégique ho an’ny mpifanandrina.

- Sompitra harembe an-tanety sy an-dranomasina. Goragora adala tompo.

- Voro-maty ho an-drenikelimalala. Hatramizay ka hatramizao.

- Andevokelin’ny Tandrefana ny mpanao pôlitikany. Na mpitondra, na mpanohitra.

- Sns.


3. FANàFANA

Hetsiky ny mahery fo. Mpifehy lôjikam-bazaha. Mpikatroka lôjikam-bazimba.

Na inon-kitranga atsy ho atsy, na inon-kidona ato ho ato… Mivonona avokoa izay mpianady. Raha “mpikotrana”, amafiso ny kotrana. Raha mpikotrana fahiny, miverena mikotrana. 

Ho an’ny besinimaro, mazotoa mivavaka. Fotoany izao. 

Mahavàra mankasitraka ny fitantanan’ Ny Ray. Aza mangatàngataka. Mankasitraha fotsiny ihany. Mankasitraha lalandava.

Raha mampifandipatra izao resaka izao, ny teniko ariana.
Izaho kosa, tsinjovy mandeha satria havanareo.

Samia tena Andriamanitra.

ZANSHIN

" Raha malina, mifehy hazo tokana."

Rohy :


dimanche 27 septembre 2015

ALAKAOSIM-BOLANA ADIZAOZA 2015

Ela dia ela nitsakotsakoana aho vao tapakevitra hampita izao torohay manaraka izao. Tsapako ho adidy aman’andraikitro izany amin’ny maha-zokinjokiny ahy koa tanterahako ampitiavana sy ampanetren-tena. Raha sanatria mampifandipatra, … Ny teniko ariana f’izaho kosa tsinjovy mandeha fa havanareo.
Malaza maneran-tany ny diavolana rahalina faha-27 septambra 2015. Indrindra fa ny ampahany fahatelo izay hanomboka amin’ny 3 ora maraina aty amintsika. Samy manana ny filazany. An’ny tsirairay no manatanteraka izay mahadiavolana ny sainy.
Tolokevitra toa ny rehetra ito ho aroso ito. Voankazo an’ala, ara-pitenenana. Haneho jerim-bazimba izy ity. Tsy faminaniana fa vinavina. Fehin-kevitra naravona avy tamin’ny torohay samihafa. Ankasitrahana etoana ireo loharano nipoirany. Tsy ho voatanisa koa ialàn-tsiny, ialàm-pondro.

Araka ny tetiandro vazimba Vakiantety, vava alakaosy anio ary vody alakaosy rahampitso. Ny volana: Adizaoza, mahamaro anaka sady mahabotrabotra taranaka. Toa hitako hatrety ireo Malagasy kely be dia be miriaria finaritra ery ! Ho tena Andriamanitra, aby ê !

HIRIKA !
ALAKAOSY
Tena tsara ny vintana alakaosy. Ireo ray aman-dreny mpifori-drambo andavanandro no saro-tahotra raha man’anaka alakaosy. Ireo mpitantam-pahefana sadasada fanapahana sy voretra fitondrana no mavozo faty ny alakaosy.
Izay olom-pehezina toa ny zanaka - zandry – mpiasa - vahoaka, ireo no alakaosim-piarahamonina. Ny mpifehy fahefana, ankohonana - fianakaviana - toerampiasana - fanjakana, ireo kosa no alahamadim-piarahamonina.
Itrikitrihana anjambany ho mpaningotra, mpandràtra, mpanonto fotsiny ihany ny alakaosy. Mandeha ila, mitanila izany fanasoketàna izany. Tokony fantarina koa fa ny alakaosy dia
- Fiaro ho an'ny ankapoben-drohotany.
- Fanoitra ny alahamady. 
- Fanàfana ody ratsy. 

Noho izany, tsy mahagaga ny fahadisoam-pijery, mihànaka etsy sy eroa, mikasika ny alakaosy. Ireo izay efa manerinerina ka minia mitiritirina, malaina hanetry tena, dia mijery vilana azy avokoa. Manendrikendrika azy ho ratsy. Manabibibiby. Manazimbazimba. Nahelin'ny tompom-pahefana rehetra izany jery vilana izany. Hatry ny faha-mpanjaka. Nabontsin'ny fanjanahantany. Nolovain'ny repoblika.

Tsotra ny anton'izany. Rehefa voapempo ny alakaosy, ao an-tsain'ny besinimaro, ... Mora gihazina, hatrany amparahatony, ny sarangam-piarahamonina alakaosy rehetra. Indrindra fa ny vahoaka. Vokany: manjaka tokana ny mpitondra. 

Milefa sàtan' alakaosy ny besinimaro. Mifandripaka miady ho lohany avokoa. Tonga amin'ilay hoe: "Raha tsy inona aho koa ho alakaosy ?!?" Mivàvatra ny tsikalakalam-pihavanana. Ifandrotehana ny tsikalakalam-pahefana. Miha-marefo ny rindram-piarahamonina arapizokiam-panahy mahaolona. 

F'angà vitan'izay ? Araka ny mpahalala, mitrotro vintana alakaosy i Madagasikara. Iza no tsy nalaim-panahy nimenomenona noho io vintan'ny tanindrazany io ?!? Noho io fanasoketàna anjambany ny alakaosy io ihany !

Koa izao no izy, rey havako isany.
Diavolan’ Alakaosy no iainantsika rahalina. Alakaosy tokoa i Madagasikara. Nahandry ny rariny izy hatramizay, n'inon'inona fangirifiriany. Ela ny ela ! Ho tandrify hitsiny i Madagasikara, tanim-bazimba, rahalina hadiva haraina. Hiarim-bintana amin’izay izy. Haneho ny hasiny hanerana an’izao tontolo izao.
Ary hitroatra ny vahoakany ! Mety handrongatra mihitsy.
Hiaino tsara, hatrany ampàra-aty, io fitobahana herijika makadiry rahalina io. Izay fomba fihasinana mahazatra anao atao. Gasigasy fanao ianao ? Fanao gasigasy atao. Mpivavaka any ampiangonana ianao ? Vavaka fanaonao any ampiangonana atao.
Ho ahy manokana, fanao japoney no mampandry saina ahy. Efa nahavita “ misogi “ – fidiovana anaty sy ivelany - tany Tritriva aho tamin’ny vava asombola lasa teo. Nahatanteraka fifadian-kanina hateloana adimizana. “ Meditation zen “ no ho ataoko rahalina. Ary rehefa reko tony tsara ny ao anatiko ao dia hivavaka aho.
Hivavaka mangina amin’ Ny Ray. Tsy hangataka n’inon’inona. Hankasitraka fotsiny ihany. Hankasitraka lavareny amin’ny fahasoavana atosany sesilany ety an-tany. Tokana ny faniriana ho apetrako eo ampofoany. “ Ny sitrapony ary ny sitrapony ihany no tanteraka. ”
Masom-potoana anankiroa no ifantohako rahalina. Ny voalohany, amin’ny 3 ora sy 33 minitra. Ny faharoa, amin’ny 4 ora sy 44 minitra.
Manao tohi-vakana ny ankitily lanitra sy rindran-kajy nahatonga ahy hifantina an’ireo masom-potoana ireo. Mba hampalaky ny fanazavana dia ireto ambany ireto misy torohay fototra, mora rambesina. Rahalahy mpiara-mianàla no nanolotra azy ireto. Ankasitrahako azy manokana izany.
Loharano nanovozana: Doreen Vitue.
Samia mivonona amin’ izay ho ateraky ny ampitso. Samia tandrify izay irin’ny fony. Samia tena Andriamanitra.

H I R I K A !!
(3h33) ou 333 :
Les Maîtres ascensionnés sont près de vous, désireux que vous sachiez que vous avez leur aide, leur amour et leur compagnie. Faites souvent appel à eux, en particulier lorsque vous avez des combinaisons de 3 à proximité de vous. Les Maîtres Ascensionnés les plus connus sont Jésus, Moïse, Marie, Kuan Yin et Yoganan.
(4h44) ou 444 :
Les anges vous entourent en ce moment ; ils vous confortent par leur amour et leur aide. Ne vous inquiétez pas ; ils sont tout prêt pour vous aider.

H  I  R  I  K  A  ! ! !

Fanamarihana: Iangaviana ampanajàna izay mila fanampim-panazavàna hisavasava ato anatin'ito sompi-kevitra FAnambinana MAdagasikara - FAMà ito.

Serasera: vahombey@gmail.com 


mardi 22 septembre 2015

VINAVINAM-BAZIMBA.

Eto ampamaramparànana izao taom-bazimba 2015 izao. Isika eo ampandiavana izao Adizaoza izao. Miisa TELO ny vinavina.

Voalohany:

Ny eo ihany no eo. Mandeha an-jambany toa ny andavanandro. Ry zareo Tandrefana sy mpangeja kitapom-bola vahiny, manitatra hatrany ny fanjakazakàny.

Andaniny, saribakolim-bazaha ny Mpifehy fanjakana malagasy. Ankilany, rajakom-bazaha avokoa ny Malagasy.

Ny mpiantsoroka Revolisiona Vazimba afaka miomana miandàlana araka izay mampetipety ny fiainany. Miandry ampitoniana izay ipoiran’ny ankodimirana andraisana andraikitra imasom-bahoaka. Na rahoviana io na rahoviana. Na hiandry an-taonany aza.

Gandhi Mahatmà no hany azo tahafina. Aleo hitsilailay, hanomana bahana ry Che Guevara.

Faharoa :

Miha-misavorovoro izao tontolo izao. Mirefotra, midonaka ny ao Syrie. Saingy vita omana nialoha ry zareo Tandrefana sy mpangeja kitapom-bola vahiny. Ravaina an-tsitrapo ny fibahanan’ny Dollar sy Euro ny takalon-tsena iraisampirenena. Lasa maridrefy ny Yuan sinoa. Mikorontana mandritra ny fotoana, efa voakajy nialoha, ny tambazotra ara-bola sy ekonomika manerana ny vazantany.

Saribakolim-bazaha ny Mpifehy ara-panjakana antsika. Hisoleladelaka amin’ny mpanjakazàka vaovao. Akohokely hihaohao etsy sy eroa.

Ny mpiantsoroka Revolisiona Vazimba miseho tava avokoa. Ireo rehetra mahasahy, mijoro ho Che Guevara. Vonona hitaky fahefàm-panjakana. Manararaotra ny tetezamita ekonomika iraisam-pirenena.

Harefo avokoa ireo andevokelin’ny mpanjakazàka ankehitriny. Na ny iraisam-pirenena, na ny eto an-toerana.

Manohy lahasa izay Gandhi Mahatmà.
Mandao akata, misavika laka izay Che Guevara.

Fahatelo :

Hatrao Syrie ! Vaky takotra ny Ady Lehibe Fahatelo ! Mahamaivain’ ady saritaka izao tontolo izao !! Fifandrotehina tsy ifankahitana intsony !!!

Efa hatry ny ela i Russie no tsinjo ho fanilon’ny rafitra hanavao izao tontolo izao. Mpianady vita sedra i Poutine senseï. Tompony io olona io raha fahaizana miady. Na an-tànampolo, na am-basy, na an-tafondro. Indrindra moa fa paikady. 
Mirotsaka antanim-boanjo i Chine !

Mitsimbadika tanteraka ny rafi-panapàhana maneran-tany. Mitsikasina an-tany ry zareo Tandrefana. Momoka avokoa ireo mpangeja kitapom-bola hatramizay.

Tontolo hafa indray ! Na geopôlitika, na ekonomika, na sosialy. Ary indrindra indrindra koltoraly !!

Tapitra ny tantaran-dry saribakolim-bazaha mianakavy. Ho vaky lefa ireo kanosa velona ireo. Dodoin’ny feon’ny fieritreretany. Hiràparàpa hitady tany isitrihana hatramin’ny taranany.

REVOLISIONA VAZIMBA ! 
Mibahàn-dapa ry Che Guevara !! 
Mitantàm-pirenena ry Gandhi Mahatmà.

Vinavina androany, 
Vava Adimizana – ADIZAOZA, taombazimba 2015.

Ho anao very hevitra io, azafady. Vakio ny lahakevitra:

1. Vato namelan-kafatra.
2. Ambahandain-draharaha.
3. Rano Mahery.

Samia Tena Andriamanitra.

iKaky Ravaho.
Dimbimbazimban’Alahamaditany.


RANO MAHERY.

Hoy ilay fitenenana: “Samy nosoran-dreniny menaka, samy manana ny rano nandroiny”.

Mihatrikatrika, vonon-kikatroka no dikan’izay.

Ireo zanak’antitra dia mbola mahatsiaro avokoa fa nosoran-dreniny menakomby fony fahazaza. Sady fiaro no fanàfana. Ary fanehoam-pitiavana. Toa ilay tambohoka fahiny.

Mialoha ny hiainga hisedra ny sarotra, ivelan-tokantranon’ny ray aman-dreny, dia tsofina rano hatrao anaty lovia misy tsanganolona sy zavamaniry. Mety miampy vakamiarina sy izay nifandovàna hatrany andoham-pirazanana.

Ampandroina sady tokavina ! Izay vao tsofina rano ahaleo ahalàsa, irin’olona fa tsy haniry olona, ho tojo izay irina, ambinin-java-manasatra, tahian’Andriamanitra.

Toa ny riba maneran-tany, manan-danja ny rano ho andra-Malagasy. Tena zava-mahery !


Mason-tsokina, masomboalavo. Izay kely ananana no ahiratra. Mpiandry volavita, tsy tompony akory fa mpamerina an-dohany.

Koa indreto toromarika vitsivitsy hatraty Vakinankaratra, asombolan-drohotanimbazimba, mikasika an’i Tritriva.


A-  Ankapobeny

Ny velarantany fonenan’olombelona rehetra manerana izao tontolo izao dia mihorina ambony renim-batovy antsoina hoe “tantale”. Mitovy avokoa ny “polarisation”-n’izy rehetra ireo. Ny an’i Madagasikara irery no mifanohitra amin’ny an’ny rehetra rehetra.

Nisy meteorita goavana niporitsaka hatrany am-pototr’ivon’ny galaxie. Niantraika teto Madagasikara izay niangana hatrany: Tritriva ! Nampitsimbadika ny polarisation-n’ilay lafi-batovy faladian-tanin’i Madagasikara.

Izay no maha-hafa dia hafa an’i Tritriva. Maha-rano fihasinana azy. Rano fandroana fialàna rahondrahon-dràha amam-padipaditra. Rano matoy herijika !

A-  Fanao

Fantapantaro ihany ny fotoam-panovozana ranom-bazimba ao Tritriva. Ampifandraiso amin’ny vintanao satria mizara roa mazava ny toerana azo anaovana an’izany ao.

Andafiny avaratra, aok’etsia ! Aza hilingilingiana. Vody adalo – vava alohotsy no ao. Fandikaina mosavy amam-borika. Marary ho faty, efa ferezina ambiroa, no fialà-nenina ao. Mpahalàla tena hafa karazana, mahasedra setrasetran-tsavik’andro no hany mahasaky ao. Alàna ny vava, gejaina ny lela. Asakasak’izay tsy ho malina. Aok’etsia ny ery avaratra !!!

Andafiny atsimo. Vody alahasaty ara-drohotany. Ao no faleha. Toa izao no tazamaso hatreo: 


Izao no fanao :

- Mivatsy tantely gasy sy ranompotsy - toaka mahery io, ohatra rhum blanc mbola tsy vaky sarona.

- Mivatsy tavoahangy, sanatria ny plastika, voadio tamin’ny ranompotsy ny atiny sy vatany.

- Mivatsy volatsivaky hasin-dela ho an'ny zokim-pandraharàha voafantina manokana ao an-toerana. Tompontany, zokiolona taranà-bazimba zanadrano, mendrika haja aman-kasina. Ravin-tokana 10 000 ariary no fanolo ankehitriny ny volatsivaky fahiny.

- Midinika amin’ilay zokiolona mikasika ny anton-dia. Hanongilanan-tsofina izay ambarany.

- Izy no mitarika ho eny an-toeram-pihasinana ao Tritriva.

- Arahana antsakany sy andavany izay toromarika omeny. Ary hajaina fatratra ampahanginana tanteraka.

- Anjara andraikiny no manatanteraka fomban-tany - fomban’olona nifandovàna hatry ny ela.

FADIO ny maka sary na feo mandritra izany fomba izany.
VONOY ny finday sy izay mety fitaovana elektronika.

- Tahiany tontosa ny anton-dia, tsy miainga hatrany raha tsy nahavita ombay làlana ka voatso-drano.


Rehefa tafody an-trano,

- Diovina amin’ny ranompotsy ny vatan’ilay tavoahangy nentina nody.

- Afindra anaty voatavo arivolahy ny ranombazimba notovozina.

- Fehezina an-kofehy gasy, rofia na taretra, ny tendan’ilay voatavo.

- Ahantona amin’izay toerana mendrika azy indrindra. Matetika an-joro alahamadin’efitra.

- Avela mibanàka lalandava ny vavan’io voatavo io mba hihanaka ao an-toerana ny herijika koboniny.

- Tokavina ilay ranombazimba. “Programmer”-na, hoy ny fiteny maoderina. Amantsihana “forme-pensée”, hoy ny mpahalala sasany.

Tsy fanao

Tandremo, rey havako isany !

Malailay karazam-bazaha – fotsy, mainty, kelimaso - ny ankamaroan’ny tobim-bazimba. Koa aleo hikobona ho antsika samy isika izao hafatra izao, raha mbola azo atao ihany.

Saingy raha minday lio malagasy, na dia 1% fotsiny aza, dia azo ekena... Raha manan-jery malalaka sy saina tsy mpiroaroa fahatany.


Azafady, rey havako isany !

Fehezo ny lela. Gejao ny vava. Saropady loatra izao tsy famboraka ankiharihary izao. Saingy efa an-dàlana ny Revolisiona Vazimba koa izay iray aina, iray vatsy. Ary izay be no basy.

Aleo hitoky amin-tafondro izay fahavalo te-hampiasa izany, ny antsika dia ny bitsik’anjely sy  ny tàntan’Andriamanitra ihany.

Veliranom-bazimba, rey havako isany. Izay mivadika aloha, kely ila.

O rey havako isany !

FADY KISOA io toerana io toa ny ankamaroan’ny tobim-bazimba zanadrano. Rehefa hihasina ao dia mahavàra mifady mikasika na mihinana kisoa mialoha ny fotoan-dehibe. 

Ary raha mbola zakan’ny saina ihany dia mifadia kisoa masonandrotr’io sy ho an’ny ampitso rehetra.

Tsetsatsetsa ho an’ny manam-po amam-panahy, tompokolahy sy tompokovavy,

Samia tena Andriamanitra.

Hoy ikaky Ravaho,
Dimbimbazimban’Alahamadintany.